Časopisy a články


    Kromě článku v časopise Počítač pro každého jsem pracovala nebo alespoň spolupracovala na některých speciálních číslech časopisů.

Speciální čísla časopisů


Excelujte v tabulkách
Speciál časopisu Počítač pro každého

Popisu práce v Excelu, využití jednotlivých nabídek či tvorbě grafů se věnuje hodně knih. Proto jsem chtěla připravit několik řešených příkladů s použitím vzorců a funkcí, které vám Excel nabízí.
V Excelu můžete řešit mnoho různých příkladů, od jednodušších až po složité. Na stránkách tohoto časopisu proto nenajdete vše, ale přesto je zde hodně řešených příkladů a nápadů z praxe tak, aby si z nich mohl vybrat i běžný uživatel počítače.
Mnoho úloh vychází také z dotazů od lidí, které během minulých let přicházeli na mé školení.

Řidičák na počítač pro každého
CHIP speciál

V časopise najdete probíranou látku na přípravu testů ECDL. Postupně zde najdete vše potřebné k jednotlivým modulům. U každého modulu se nachází i úkoly s postupem jejich řešení.
Na přiloženém CD jsou pak nejenom podkladové soubory pro řešení, ale i videoukázky některých postupů a několik užitečných programů.
Sami si zkuste posoudit, jak vám časopis při přípravě na testy ECDL pomůže.
Do časopisu jsem vytvořila moduly 2,4,5,6 a 7.

Digitální fotografie pro každého
Speciál časopisu Počítač pro každého

V časopise se nachází mnoho rad o fotografování. Najdete rady pro fotografování v přírodě, pro fotografování portrétů,.... Také se zde nachází informace o fotoaparátech a jejich doplňcích.
V další části je popsán přenos fotografií do počítače a následná úprava fotek. Také zde najdete rady pro vytváření fotoalb.
Na tomto časopise jsem spolupracovala pouze několika články o úpravě fotografií v počítači.

Články k MS Office


Tipy pro podmíněné formátování

Pokud často pracujete s mnoha údaji, pak při jejich vyhodnocování zjistíte, že je užitečné si vhodně nastavovat podmíněné formátování, které určité hodnoty vyznačí barevně. Tím snadno najdete potřebné hodnoty mezi údaji ostatními. Přitom podmíněné formátování můžete nastavit na jednu buňku nebo na celou oblast. Zároveň se zde můžete odkazovat na dané buňky nebo i buňky jiné. Navíc je zde možnost nastavit neomezený počet různých podmínek.
....pokračování....

Kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky jsou určeny především k analýze velkého množství číselných dat do součtů nebo jiných celkových souhrnů (například různá shrnutí dat, prozkoumání, zobrazení v různých pohledech). Prakticky se jedná o interaktivní tabulku, v níž můžete snadno vyhodnotit velký objem dat pomocí různých metod.
Zároveň tyto tabulky mají velký význam pro získávání nového pohledu na data, protože uspořádají a shrnou údaje podle určitých vlastností (znaků) vybraných ze zdrojových polí záznamů seznamu. Potom se v kontingenční tabulce objeví ta pole a položky, které si zvolíte při její tvorbě.
....pokračování....

Ukázky některých článků z časopisu Počítač pro každého


Co jsou automatické opravy

Počítač pro každého číslo 22/2011
Zdá se vám někdy, že během psaní si z vás někdy MS Word dělá legraci? Jednoduše napíšete nějaké slovo, a jakmile ho ukončíte a uděláte mezeru, čárku nebo tečku, tak se vám vaše slovo nahradí hned slovem jiným. Nebo jindy se zase najednou místo malého písmene objeví písmeno velké?
Za spoustu nechtěných věcí, které vám MS Word udělá během psaní, mohou často nevhodně nastavené automatické opravy. Jejich správným nastavením si můžete mnoho ušetřit mnoho zbytečné práce a zároveň se stane tento nástroj i vaším dobrým pomocníkem.
1. Jak se rychle vrátí nevhodná oprava?
Pokud vám MS Word už nevhodnou záměnu udělá, pak ji snadno můžete opravit. Jak? Tak, že hned klepnete na ikonu Zpět na panelu Rychlý přístup. Tím se akce automatické opravy vrátí zpět a text budete mít v původním tvaru.

Jestliže je zapnuté zobrazení tlačítka automatických oprav (standardně je), tak se při každé provedené automatické opravě po přiblížení kurzoru myši zobrazí u slova malá modrá čárka. Jakmile na ni ukážete myší, změní se na ikonu se šipkou. V nabídce ikony pak můžete automatickou opravu také vrátit zpět.

2. Kde se automatické opravy nachází?
Automatické opravy jsou schovány mezi jinými nastaveními programu MS Word. To znamená, že musíte klepnout na záložku Soubor a v ní pak na položku Možnosti.
.....

Snadno aktualizovaná data

Počítač pro každého číslo 11/2011
Ve Wordu existují také trochu jiná pole, dalo by se říci, že výpočtová. Přitom se s nimi i běžně setkáváte a možná o tom jen nevíte. Kdy? Například při číslování stránek, psaní data i času, výpočtech v tabulce, tvorbě obsahu nebo rejstříku,…. Prostě vložíte automatické číslování stránek a hned očekáváte, že jednotlivé stránky budou správně očíslovány, přesně v daném pořadí, jak většinou potřebujete pro tisk.
Pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte, že pokud byste do zápatí vložili konkrétní číslo, bylo by pak toto číslo stejné na všech stránkách. Jestliže ale použijete na kartě Vložení ikonu Číslo stránky, tak se do zápatí vloží pole, které kontroluje pořadí dané stránky vzhledem k počátku dokumentu (případně oddílu).

Jak pole poznáte, jaký má vzhled?
Pokud se díváte na text, hned nemusíte poznat, že se jedná o pole. Prostě na první pohled se opravdu může jednat o obyčejný text nebo číslo, které se automaticky mění (aktualizuje), například na základě okolí nebo umístění v textu. Zároveň se ale můžete ještě setkat s tím, že určitý text bude šedě podbarvený. Tehdy se bude také jednat o pole. Standardně bývá nastaveno, že pokud se nachází kurzor v poli, je šedě podbarveno, jinak podbarvení vidět není. A kde se vše nastaví?
Klepněte v nabídce tlačítka Office na tlačítko Možnosti aplikace Word. Tím se zobrazí dialogové okno, ve kterém se přepněte vlevo na odkaz Upřesnit. V pravé části pak vyhledejte část Zobrazit obsah dokumentu. Právě zde najdete volbu pro nastavení stínování polí. V rozbalovacím seznamu se nachází tři možnosti: Nikdy, Vždy a Jsou-li vybrána. Jestliže si nastavíte položku Nikdy, šedé stínování se u polí nezobrazí. Pokud dáte položku Vždy, pak budou šedě stínovaná všechna pole v dokumentu. Standardní nastavení bývá: Jsou-li vybrána. To znamená, že šedé stínování se objeví jen tehdy, když si na pole klepnete kurzorem.

Jak jinak ještě zjistit, zda máte v dokumentu pole? V dialogovém okně Možnosti aplikace Word můžete zatrhnout volbu Kódy polí (nachází se hned nad volbou pro nastavení stínování - obrázek 2). Po potvrzení se místo čísel nebo textu zobrazí kódy polí, která jsou uzavřena ve složených závorkách. Toto přepnutí do kódu polí a zpět můžete udělat také pomocí kláves Alt+F9.
.....

Jak snadno vytisknout seznamy

Počítač pro každého číslo 20/2010
Určitě se často setkáváte s tím, že byste potřebovali z uchovaných dat vytisknout jen určitá podle vašeho výběru. Možná, že řeknete, že data máte v tabulkách MS Excelu a jen použijete automatický filtr a hned máte potřebná data připravena k vytištění. Toto řešení je dobré tehdy, když potřebujete tisknout všechny sloupečky (informace, pole) o daných položkách. Pokud ale chcete vybrat jen určité vlastnosti, pak vám to automatický filtr přímo neumožní. I když vlastně řešení zde existuje také, stačí pro tisk dané sloupečky pouze skrýt a po tisku si je opět zobrazíte.
Zkuste se ale nyní podívat ještě na jedno řešení pomocí funkce, kterou možná znáte. Je to hromadná korespondence programu MS Word. Možná se vám to zdá být trochu neobvyklé, ale opravdu vám v mnoha takových situacích může pomoci.
Co je třeba mít připravené?
Prakticky stačí, když budete mít připravený přehledný seznam položek (jména, zboží, města,…) například v tabulce MS Excelu (může být i tabulka MS Accessu nebo případně tabulka v MS Wordu).

Daná tabulka musí mít především záhlaví, ve kterém máte správně pojmenované jednotlivé sloupce (pole). Potom je důležité to, abyste v rámci seznamu neměli někde žádný úplně prázdný řádek. Proč? Protože od tohoto místa dál by MS Excel už s tabulkou nepracoval jako s celistvým seznamem dat, prostě by u tohoto řádku skončil.
A pak už si můžete otevřít nový čistý dokument v programu MS Word a zde si rozmyslet, jaký výpis potřebujete vytvořit, například do sloupečků oddělených tabulátorem, položky oddělené středníkem (používá se často u seznamu literatury),….

Pokud už víte, co od seznamu očekáváte, můžete začít s trochu jiným využitím hromadné korespondence. Ještě ke třeba říci, že soubor s daty ponechejte uzavřený, MS Word se na něj sám při práci napojí přesně podle vašich požadavků.
Napojení seznamu dat
Jestliže máte otevřený čistý dokument, přejděte nyní na kartu Korespondence. Zde ve skupině ikon Spustit hromadnou korespondenci klepněte na ikonu Spustit hromadnou korespondenci a v její nabídce si vyberte příkaz Adresář.
.....

Relativní a absolutní adresy buněk

Počítač pro každého číslo 8/2010
Dnes si již asi nikdo nedokáže představit práci v MS Excelu bez možnosti vytvářet vlastní vzorce s odkazy na různé buňky. Můžete tak snadno a rychle vypočítat nejenom různé součty či průměry, ale třeba i procentní podíly, například slevy, daně, úroky,….
Užitečné pak je, že když počítáte právě s procenty nebo jinými koeficienty, které se mají vztahovat na celou tabulku, aby tato hodnota mohla být mimo tabulku a jen se nezávisle na opravách vzorců mohla volně měnit. Proto, aby toto mohlo opravdu takto pracovat, umožňuje MS Excel zadávat různé typy adres (relativní, absolutní, smíšené). Způsob odkazu má pak vliv i na vlastní výpočty ve vzorcích a především při kopírování těchto vzorců na okolní buňky.
Co je to relativní adresa
Představte si, že máte v tabulce předpokládané výdaje, které byste chtěli zkusit v jednotlivých měsících o zadané procento snížit.

Pokud do sloupce C začnete vytvářet pro výpočet vzorec =B4-B4*12%, tak na daném řádku proběhne po potvrzení hned výpočet. Pokud pak vzorec nakopírujete na další buňky ve sloupci, pak zjistíte, že se zde změní automaticky adresa na =B5-B5*12%, pak =B6-B6*12%,…. To znamená, že při kopírování došlo automaticky ke změně adresy tak, aby výpočty na daném řádku vždy byly správné.
Adrese ve tvaru B4, B5,… se říká adresa relativní, protože při kopírování na další buňky se může relativně měnit vzhledem ke své pozici. Někdy se však může stát, že toto není vhodné.
Proč absolutní adresa
Představte si, že u předchozí tabulky nechcete snížení výdajů o 12% přesně. Že teprve váháte a zkoušíte, co by bylo nejvýhodnější. Tak si jen tak řeknete, že do daného vzorce nebudete psát přímo hodnotu 12%, ale odkaz na tuto buňku, Tedy B1. Pokud však vzorec nakopírujete v tomto tvaru na ostatní buňky, zjistíte, že nemáte správné výsledky.

Je to z toho důvodu, že při kopírování vzorců se automaticky začala měnit i adresa B1 na B2, B3,… U odkazu na plánovaný výdaj to bylo v pořádku a při kopírování vzorce tento posun pomáhal, ale u odkazu na jednu buňku s procentem to už výhodné není. Tam by bylo užitečné, kdyby se při kopírování adresa neměnila.
Proto v MS Excelu existuje možnost použití takzvané absolutní adresy. Tato adresa se píše se symbolem dolaru ($), například ve tvaru $B$1 a znamená ukotvení buňky v rámci listu MS Excelu během kopírování vzorce.
Když tedy uvedený vzorec zapíšete ve tvaru =B4-B4*$B$1, tak výpočet bude správný nejenom v první buňce, ale i v ostatních buňkách daného sloupce, protože adresa $B$1 se nebude při kopírování měnit.

.....

K čemu slouží ověřování dat

Počítač pro každého číslo 23/2009
Už se vám někdy stalo to, že když jste vyplňovali určitá data na listu, tak jste si nevšimli toho, že byla zadána chybně (formát, délka, desetinná čárka,…)? Nebo že jste dostali vyplněné údaje a bylo v nich mnoho chyb především z důvodu překlepů.
Pokud si pro určité buňky nastavíte ověřování dat, pak vždy při potvrzení buňky MS Excel hned upozorní na chybné zadání. To znamená, že se vám v takových buňkách již neobjeví nesmyslná data.
Kde a jak se ověřování nastavuje
Ověřování dat se vždy nastavuje pro určitou oblast buně, proto si nejprve označte buňky, pro které chcete ověření nastavit. Potom již přejděte na kartu Data, kde ve skupině Datové nástroje najdete ikonu Ověření dat. Klepněte na ni a zobrazí se nabídka, ve které opět klepněte na položku Ověření dat.

Otevře se vám tak dialogové okno Ověření dat, ve kterém lze jednotlivé podmínky pro zadávaná data nastavit. Všimněte si, že dialogové okno má tři karty, pro vlastní nastavení je ale nyní důležitá první karta s názvem Nastavení.

Podívejte se zde na rozbalovací nabídku Povolit (standardně jsou všechny buňky nastavené pro zápis jakékoliv hodnoty). Po klepnutí na ni se zobrazí různé možnosti pro nastavení - Celé číslo, Desetinné číslo, Seznam, Datum, Čas, Délka textu, Vlastní. Pokud klepnete například na volbu Datum, pak se hned zobrazí další políčka, do kterých zadáte podmínky pro zadávaná data. Nejprve je to typ porovnání a pak políčka pro zadání například minimální či maximální hodnoty.
Po zápisu těchto hodnot pak přejděte na druhou kartu s názvem Zpráva při zadávání. Zde jsou dvě políčka, do kterých napíšete text, který chcete, aby se zobrazoval tehdy, když klepnete na danou buňku.
A pokud se ještě přepnete do poslední karty s názvem Chybové hlášení, pak nastavíte i to, do jaké míry se má zamezit tomu, aby do buňky mohla být zapsaná nesmyslná hodnota. Nejedná se tedy o běžné chybové hlášení programu, ale hlášení, které se má zobrazit, když se někdo pokusí zadat do dané buňky nepovolený údaj. Aby důvod zobrazení tohoto hlášení byl uživateli hned jasný, napište do zobrazených políček vhodný vysvětlující text.
Než celé dialogové potvrdíte, podívejte se ještě v levé části na rozbalovací nabídku Styl. Po klepnutí na ti se zobrazí tři možnosti chybových hlášení, a to Stop, Varování a Informace.
....

Jak na fotoalbum

Počítač pro každého číslo 14/2009
Určitě jste se již setkali s tvorbou fotoalb v různých programech, třeba i freewarových. Proto je třeba říci, že v programu MS PowerPoint se ani tak nejedná o klasické fotoalbum (i když se tak ikona jmenuje), ale vytvoření prezentace na určité téma (dovolená, seznámení s určitým místem, popis akce, projektu,…) se snadným vložením všech potřebných fotografií. Prostě si připravíte fotografie či jiné obrázky, které chcete lidem ukázat, do jedné složky, apak vytváříte prezentaci, které se říká fotoalbum. A to vše jen pomocí několika kroků, aniž byste museli vkládat každý snímek zvlášť.
Příprava a výběr fotografií
Pokud tedy máte fotografie z dovolené nebo jiné akce, nakopírujte nebo přesuňte si je do jedné složky. Můžete mít sice obrázky i ve více složkách, ale s jednou se vám bude pracovat při tvorbě alba jednodušeji.
Nezapomeňte si případně upravit i jejich velikost tak, aby výsledná prezentace nebyla příliš veliká. Pro promítání není totiž potřeba tak vysoká kvalita jako pro tisk.
Jak se s tvorbou fotoalba začne
Po spuštění programu MS PowerPoint přejděte do záložky Vložení. V části Ilustrace najdete ikonu Fotoalbum. Klepněte na ni a v její nabídce pak na příkaz Nové fotoalbum.

Počítáte procenta, body nebo promile?

Počítač pro každého číslo 9/2009
V novinách nebo v internetovém zpravodajství se často dočtete, že se něco zvýšilo nebo snížilo o určité procento. Z vlastní zkušenosti také víte, že existuje cena s DPH, která se uvádí také v procentech. Pak ale najednou čtete zprávu z banky, že se úrok zvýšil či snížil o určité procentní body. Je to stejné jako procento nebo ne? A navíc se pak ještě v novinách dočtete, že při kontrolním měření se některé veličiny změnily o určitý počet promilí. Jak se v tom všem vyznat?
Jak se počítá s procenty
Představte si, že v obchodě poskytují určitou slevu na dané zboží v procentech. Někdy tam sice máte i vypočítanou výslednou cenu, ale třeba nevěříte a chcete si ověřit, zda je správná.
Ještě předtím si ale zkuste vzpomenout, jak se počítaly procenta ve škole. Když jste potřebovali zjistit, kolik je 13% z 895, tak jste nejprve museli podělit 895:100=8,95, a tím vypočítat, kolik je 1%. A pak bylo třeba výsledek vynásobit 13, tedy hledaným počtem procent.
V MS Excelu se pak počítá s procenty velmi jednoduše, protože ten již výpočty na základě základu má již v sobě naprogramované. Prostě stačí do buňky napsat =895*13% nebo vzorec =A1*B1 s odkazy na buňky s danými hodnotami.

...
Co je to procentní bod a jak se počítá
Hodně chyb při práci s procenty pochází z toho, že není správně určen nebo jen pochopen základ. Už v předchozím bylo ukázáno, že je neustále mít na paměti to, o jaká procenta z jakého základu jde.
Představte si nyní, že se má vyjádřit změna nějakého údaje, který je uveden v procentech, například navýšení úrokové sazby. Musí se jasně rozlišit, jestli je tato změna vyjádřena v procentech původní základní hodnoty nebo v procentech z uvedené již procentní hodnoty. Například úroková sazba je 13,3% a její navýšení má být 1,4%. Takto zapsaná věta může znamenat dvě situace:
  1. úroková sazba vzroste o 0,19%, tedy na 13,49% nebo
  2. úroková sazba vzroste o 1,4%, tedy na 14,7%.

Jak je to tedy opravdu? Proto se nyní k rozlišení používá pojem procentní bod. A znamená to, že pokud se řekne, že úroková sazba vzrostla o 1,4 procentního bodu, tak to znamená, že se počítá s původním základem a tedy, že úroková sazba vzrostla například z 13,3% na 14,7%.

Jak přidat zvuk do prezentace PowerPointu 2007?

Počítač pro každého číslo 5/2009
Do prezentace můžete přidávat hudbu či jiné zvuky různými způsoby. Vše závisí na tom, co od prezentace očekáváte. Určitá melodie může provázet pouze jeden snímek či celou prezentaci, nebo se může určitý zvuk objevit jen při animaci některého objektu na snímku.
Jak se přidá zvuk k jednomu snímku prezentace
Pokud potřebujete určitému snímku přidat například nějakou melodii, tak si daný snímek označte a poté přejděte na záložku Animace. Zde v prostřední části Přechod na tento snímek najděte položku Zvuk přechodu.

.....
Jak se přidá zvuk k celé prezentaci
V předchozí části bylo ukázáno, jak se přidá zvuk k jednomu snímku prezentace. Někdy se ale využívá, že určitá písnička může hrát v průběhu celé prezentace. Zde je důležité jít na první snímek prezentace a opět přejít na záložku Animace. V části Přechod klepněte na šipku rozbalovací nabídky Zvuk přechodu. A téměř na konci celé nabídky se nachází již známá položka Jiný zvuk. Klepněte na ni a zobrazí se dialogové okno Přidat zvuk.

Excel a maticové vzorce

Počítač pro každého číslo 14/2008
Když se řekne slovo matice a k tomu maticové vzorce, často se někteří lidé už obrátí a říkají. Ne, to mě neukazujte, ve škole jsem to neměl rád. Zkuste se však podívat na maticové vzorce z jiného pohledu. Nakonec můžete třeba zjistit i to, že to není nic těžkého.
Vyzkoušejte si jeden výpočet
Představte si, že potřebujete rychle vypočítat do nákladů celkovou částku z odpracovaných hodin a odměn na základě vyplněné tabulky. Běžně byste museli zadat pomocný sloupec, ve kterém nejprve počet hodin a cenu za hodinu vynásobíte. A potom teprve jednotlivé částky budete sčítat. Existuje však i jiný způsob, jak se dá vše snadno vyřešit. A to právě pomocí maticových vzorců. Ty totiž umí udělat i více výpočtů současně a poté hned zobrazit výsledek či výsledky. Stačí si jen aktivovat buňku, kde chcete výsledek a poté zapsat vzorec ve tvaru =SUMA(B2:B5*C2:C5). Tento vzorec se však nemůže běžně potvrdit klávesou Enter. To by MS Excel zobrazil chybové hlášení.
Ale je třeba pro ukončení vzorce podržet klávesy Ctrl+Shift+Enter. Tím se z obyčejného vzorce stane vzorec maticový a celý výpočet proběhne bez chyby.

Tedy při ukončení maticového vzorce se musí vždy použít klávesy Ctrl+Shift+Enter. Tím se totiž kolem vzorce vytvoří složené závorky (tyto se nesmí psát běžně z klávesnice), které MS Excelu řeknou, že se má počítat s více daty (jakoby poli dat).

Jak na svislé zarovnání stránek

Počítač pro každého číslo 1/2008
Z běžného psaní textu víte, že můžete text zarovnávat doleva, doprava, na střed či do bloku. Tedy vodorovně. O svislém zarovnávání se často mluví v MS Excelu nebo v tabulkách MS Wordu. Méně často se však využívá možnosti svislého zarovnávání v rámci celých stránek. Přitom se jedná o funkci užitečnou, která vám může usnadnit některé úpravy textu v různých publikacích či stránkách.
Kde se svislé zarovnání nachází?
Zobrazte si dialogové okno Vzhled stránky se třemi kartami. Stačí se nyní přepnout na poslední kartu s názvem Rozložení. V prostřední části dialogového okna nyní uvidíte část s názvem Stránka. V ní se pak nachází rozbalovací nabídka Svislé zarovnání.
Typy svislého zarovnání
Standardně je pro svislé zarovnání nastavena volba Nahoře. To znamená, že pokud začnete psát, vždy píšete opravdu od horní části stránky a text se postupně přidává tak, jak se běžně píše rukou na běžný list papíru. Pokud si na nabídku svislého zarovnání klepnete, tak zjistíte, že se zde nachází ještě možnosti Uprostřed, Do bloku a Dolů.

Kdy použít volbu Uprostřed?
Na první pohled si můžete říci, proč psát na stránce od středu stránky tak, aby se text rozkládal vždy nahoru a dolů symetricky? Ale můžete mít třeba různé úvodní stránky nebo oddělující stránky jednotlivých částí (kapitol). Pak se stává, že lidé používají zbytečně klávesu Enter, aby se dostali s textem na potřebné místo. Pokud se ale něco změní, tak se zase vše musí pracně opravovat.

Několik tipů pro zaokrouhlování čísel

Počítač pro každého číslo 5/2007
Zaokrouhlování v MS Excelu patří asi k nejčastěji využívaným činnostem. Přitom právě v zaokrouhlování může docházet k mnoha chybám. Zkuste se proto podívat na několik následujících tipů, třeba vám jejich řešení může při vaší práci pomoci.
Jak odebrat desetinné místo?

Funkce Zaokrouhlit a její použití
Pokud chcete zaokrouhlovat běžným způsobem, tak vám stačí použít funkci Zaokrouhlit, která má tvar =ZAOKROUHLIT(číslo; číslice), kde číslo je číslo, které chcete zaokrouhlit a číslice je počet čísel, na které chcete číslo zaokrouhlit. Jestliže je číslice větší než nula, zaokrouhlení proběhne na daný počet desetinných míst, pokud bude nula, tak je číslo zaokrouhleno na celé číslo a pokud bude číslice záporné číslo, zaokrouhlení probíhá vlevo od desetinné čárky (to znamená na desítky, stovky, tisíce,…).

S výslednou hodnotou pak již snadno můžete pokračovat v dalších výpočtech aniž byste se dopustili následných chyb.
Zaokrouhlení nahoru či dolů
Při hledání funkce Zaokrouhlit jste si určitě všimli i funkcí Zaokr.nahoru a Zaokr.dolů. Asi si řeknete to je užitečné, protože často při výpočtech některých odvodů nebo správních poplatků či daní se někdy zaokrouhluje vždy nahoru nebo vždy dolů. Tyto funkce však pracují na trochu jiném principu než funkce Zaokrouhlit. Nezaokrouhlují totiž na zadaný počet desetinných míst, ale na nejbližší zadaný násobek čísla. Proto pro zaokrouhlování čísla nahoru či dolů se musí použít funkce Roundup či Roundown.

Jak počítat hodiny a minuty v MS Excelu?

Počítač pro každého číslo 22/2006
Už jste někdy zkoušely v MS Excelu sčítat hodiny a minuty? Jestliže byl součet menší než 24 hodin, určitě jste problém neměli.
Co se vám však stane se zobrazeným součtem, když je dohromady hodin víc jak 24? Hned je vidět, že výsledek nedává moc smysl, že by bylo nejlépe, kdyby se počet hodin převedl automaticky na počet celých dnů a teprve pak by se zobrazovaly zbývající hodiny.

Jakým způsobem se dá toto MS Excelu říci? Můžete postupovat výpočtem, ve kterém si čas rozdělíte zvlášť na hodiny a minuty, ale většinou stačí jen využít správného formátování výsledné buňky. Jestliže si klepnete na příkaz Buňky v nabídce Formát, zobrazí se dialogové okno.
V něm se přepněte na kartu Číslo, kde najdete různé předen definované formáty MS Excelu. Ve skupině Čas pak najdete různé formáty pro zápis hodin i minut. Máte zde formát pro zápis ve 12 hodinových i 24 hodinových intervalech, dále pro zápis hodin, minut i sekund,….
V dialogovém okně však standardně nenajdete formát, který by vám zapsal čas ve tvaru dny, hodiny a minuty. To znamená tvar, který se může být vhodný pro sčítání trvání určitých událostí (pracovní doba, doba jízdy, čas služby,…). Proto je třeba, zkusit si vytvořit formát vlastní, který vám potřebný zápis správně udělá. Jak?

Tipy pro dotazy v MS Accessu

Počítač pro každého číslo 6/2006
Pokud pracujete s mnoha daty v programu MS Access, zjistíte, že často potřebujete výběry určité skupiny dat, například lidé, kteří bydlí v Olomouci či Ostravě, výrobky jejich cena je menší než 500 Kč, auta zakoupená v Praze před rokem 2000,…. K tomuto v databázi slouží filtry nebo dotazy. Filtry se většinou používají tehdy, pokud chcete zobrazit určitou skupinu záznamů v rámci tabulky. Jestliže však chcete vytvořit nový databázový objekt, ve kterém mohou být data z více tabulek nebo zde mají být jiné sloupce než v tabulce původní, pak je vhodnější vytvořit takzvaný dotaz. Obecně se dá dotaz použít:
  • na setřídění záznamů v tabulkách
  • výběr záznamů podle zadaných podmínek
  • zobrazení pouze zvolených sloupců
  • vytvoření sloupce s výpočtem
  • zobrazení dat z více tabulek
  • na kontrolu duplicity záznamů
Dotazy se dají prostě využít v různých situacích, vše samozřejmě závisí na struktuře databáze i tabulek a potřebě vybraných dat. Důležité je i to, že s takto vybranými záznamy se dobře pracuje i v budoucnu. Prostě dotaz nemusíte tvořit znovu, jen na základě nových údajů dotaz aktualizujete. Jeho zobrazení připomíná tabulku, nemůžete v něm však údaje přímo opravovat, to se dá pouze v tabulce, na základě, které je dotaz vytvořen.