Vytváření testů či dotazníků


  V MS Excelu nebo i v MS Wordu lze vytvořit různé dotazníky nebo testy. Většinou takové dotazníky nebo testy vytvářím na konkrétní požadavek dané firmy. Zkuste se tedy podívat, co se dá například takto vytvořit.

Test pro řidiče

Tento test byl vytvořen přímo na přání jedné firmy, která potřebuje pracovat pravidelně s řidiči v rámci jejich vzdělávání.
Test na závěr vyhodnotí odpovědi a navíc nedovolí řidiči bez znalosti hesla se do něj opakovaně dostat.

Dotazník pro psychiatra

Na tento dotazník odpovídají pacienti během vyšetření nebo v průběhu léčby. Dotazník na konci vyhodnotí jednotlivé odpovědi a psychiatr na základě toho dokáže zjistit, jak se stav daného člověka vyvíjí.

Vstupní dotazník pro vyšetření u psychologa

Vstupní dotazník pro vyšetření u psychologa v rámci vyšetření obézních a kuřáků na lékařské fakultě. Tento dotazník ukládá údaje o člověku, dále se v něm zadává vytvoření dalších dílčích dotazníků pro postupné vyšetření.

Psychologický test

Jeden z dílčích testů vytvořených pro psychologa v rámci vyšetření obézních a kuřáků na lékařské fakultě.
Všechny testy jsou vytvořeny tak, že se z nich dají přenášet výsledky pro statstické vyhodnocení všech pacientů do samostatného datového souboru.

Test počítačových dovedností

Tento test byl vytvořen pro zjištění IT znalostí ve firmě a jejich následné rozdělení do skupin pro další vzdělávání.
Zároveň na něj navazuje i soubor, který umí výsledky z jednotlivých testů přetáhnout do jiného sešitu, ve kterém jsou záznamy testu pro každého člověka uvedena na jednom řádku.

Barva aury

Dotazník pomocí kterého můžete zjistit, jaké hlavní barvy máte ve své auře. Je vytvořen na základě stránek www.ezoterika.estranky.cz a pokud chcete vysvětlení barev, je třeba si na uvedených stránkách o výsledek napsat.
Uvedený dotazník jsem tvořila jen tak pro zábavu a také proto, že jsem si chtěla zkusit, jaké barvy v auře mám a nechtělo se mi pracně tužkou otázky vypisovat a zaškrtávat.


Některé další práce


CD učebnice pro neslyšící

Jedná se o interaktivní učebnici pro ovládnutí PC podle kritérií ECDL neslyšícím uživatelem.
V učebnici jsou informativně popsány všechny moduly pro přípravu na testy ECDL, čtyři jsou pak vybrány a rozpracovány podrobně.
Učebnici na CD jsem vytvářela v rámci Unie neslyšících. Je vytvářena díky zkušenostem, které jsem postupně při práci s nimi mohla získat. Byla to zajímavá práce, za kterou moc děkuji.

Učební texty a materiály

Pro některé firmy jsem vytvářela přímo učební texty, které dál používají pro své zaměstnance či studenty.
 • Justiční akademie
 • Aquatis a.s.
 • Unie neslyšících
 • DPMB a.s.
 • PVT a.s.
 • Pedagogická fakulta MU

Výukové prezentace

Během školení měly některé organizace například zájem o výukové prezentace (celý návrh prezentace i s osnouvou výuky).
Jiné firmy zase jen o firemní šablonu pro tvorbu prezentací. A jiné třeba o podkladové texty pro výuku.

Některé šablony ke stažení pro zábavu


 • Občas si udělám šablonu jen ta, prostě pro zábavu. Když mi někdo pošle nějaký testík emailem nebo uvidím někde článek o nějakém výpočtu a mám právě čas, pak zkusím vše zpracovat do jednoduchého testu.
 • Většina šablon je vytvořená v MS Excelu za podpory maker, proto je nutné povolit makra!
 • Při stahování jen na danou šablonu klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Uložit cíl jako.

Dobrou zábavu!