Vytváření šablon v MS Office


  • Vytvořím šablony v programech MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
  • Šablony mohou být úplně jednoduché, mohou obsahovat formulářové prvky či makra (Visual Basic pro Aplikace). Vše závisí na tom, k čemu má daná šablona sloužit.
  • Někdy můžete potřebovat nejenom založit soubor na základě dané šablony, ale i vyplněná data přenést do určitého datového souboru, kde se budou postupně za sebou jednotlivé položky ukládat.
  • Jindy vám opravdu bude stačit pouze na základě šablony vytvořit nový soubor k dalšímu zpracování, například výkaz nákladů, cestovní příkaz, žádost o ... nebo firemní prezentaci.
  • Dále se můžete podívat alespoň na náhled některých již hotových šablon.
              

Cestovní příkaz v Excelu

Šablona cestovního příkazu, která se dá využít prakticky v jakékoliv firmě. Je na dvou listech upravená tak, že první list se může tisknou na jednu stranu a druhý list pak na druhou stranu papíru.
Je v ní doplnění údajů z cesty, použitý dopravní prostředek i časy odjezdu či návratu.

Automatický výpis cest v Excelu

Na šablonu cestovního příkazu může navazovat soubor se seznamen cest, odkuc se celý cestovní příkaz pro daný měsíc vyplní automaticky. Nemusí se tak pracně přepisovat údaje, které už jsou někde uvedyny, například při schvalování cesty.

Výpočet návrhu zakázky

Šablona na základě typu zakázky a jejím finančním objemu umí propočítat návrh počtu hodin pro práci jednotlivých profesí. Také se navrhnou částky za tuto odvedenou práci.

Protokol o odběru vzorku

Tato šablona připraví na základě údajů zapsaných v Excelovském sešitě (jeden odběr představuje jeden řádek v tabulce) protokol o odběru a následném převzetí vzorku příslušnou laboratoří.

Objednávka

Na základě databáze dodavatelů se automaticky vytiskne přesně dle šablony objednávka. Za začátku můžete zadat pomocí dotazu i číslo nebo středisko, které objednávku realizuje.

Kniha pohledávek?

Jednoduchá šablona, kterou jsem udělala pro knihu Šablony v programech Microsoft Office. Můžete do ní zaznamenávat jednotlivé pohledávky.
Podobně mám pak připravenou i knihu jízd, peněžní deník a ještě další šablony.

Protokol o analýze

Šablona, která byla dělaná přímo na míru pro zpracování dat v laboratoři. Zároveň se v ní přenášela data na úvodní stránku a tím se vytvářel protokol k tisku.

Bezpečnostní list

Šablona pro rychlé vytváření bezpečnostních listů. Je napojena pomocí hromadné korespondence na databázi v Excelu, kde co řádek, to popis jedné látky pro přenos na daná místa do bezpečnostního listu.

AHP kalkulátor

Pro přípravu této šablony jsem dostala přesné instrukce, jak má vše pracovat, jak se mají propočítávat jednotlivé koeficienty a co přesně má být výstupem.
Myslím, že se nakonec povedlo udělat celkem hezký prográmek pro celý výpočet.

Metrologická karta

Šablona, pomocí které dle potřebu můžete vytisknout danou kartu pro určité zařízení nebo přístroj.
Přičemž veškeré jeho nastavení, kontroly nebo opravy stačí mít v tabulce Excelu a tisk udělat jen tehdy, když je třeba pro nějakou kontrolu. Samozřejmě můžete vytvořit metrologickou kartu i jako dokument .pdf.

Test na Aroma typy

Šablona, pomocí které si můžete zkusit zjistit svůj aroma typ a podle toho třeba vyzkoušet, jaké éterické oleje by se vám mohly líbit. A navíc si užít i trochu zábavy!
Šablona obsahuje makro, které je třeba povolit, aby vše fungovalo správně.

Vyplnění dat pomocí formuláře

Po klepnutí na tlačítko Faktury se zobrazí daný formulář, ve kterém lze nové položky jednoduše vyplňovat do listu Excelu nebo už existující položky opravovat.
Šablonu jsem dělala přímo na míru pro jednu firmu.


Šablony si můžete koupit v e-shopu na adrese http://eshop.m-skoleni.cz


Vytvoření učebních materiálů i prezentacíNěkteré šablony ke stažení pro zábavu


  • Občas si udělám šablonu jen ta, prostě pro zábavu. Když mi někdo pošle nějaký testík emailem nebo uvidím někde článek o nějakém výpočtu a mám právě čas, pak zkusím vše zpracovat do jednoduchého testu.
  • Většina šablon je vytvořená v MS Excelu za podpory maker, proto je nutné povolit makra!
  • Při stahování jen na danou šablonu klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Uložit cíl jako.

Dobrou zábavu!