Některé možnosti kontingenční tabulky


  Kontingenční tabulky jsou určeny především k analýze velkého množství číselných dat do součtů nebo jiných celkových souhrnů (například různá shrnutí dat, prozkoumání, zobrazení v různých pohledech). Prakticky se jedná o interaktivní tabulku, v níž můžete snadno vyhodnotit velký objem dat pomocí různých metod.
  Zároveň tyto tabulky mají velký význam pro získávání nového pohledu na data, protože uspořádají a shrnou údaje podle určitých vlastností (znaků) vybraných ze zdrojových polí záznamů seznamu. Potom se v kontingenční tabulce objeví ta pole a položky, které si zvolíte při její tvorbě.
  Musíte zároveň také určit, která data v ní budou zahrnuta a jak budou uspořádána. Podmínkou je, že zdrojový seznam musí obsahovat názvy sloupců, protože se v kontingenční tabulce vytvářejí názvy polí z dat v prvním řádku vaší tabulky (seznamu dat, databáze).

Jak se kontingenční tabulka vytváří?


  Ještě před vlastní tvorbou je třeba si uvědomit, že z položek zdrojové tabulky se stanovují názvy řádků nebo sloupců ve výsledné kontingenční tabulce. To znamená, že pole a položky určují způsob shrnutí dat. Předem si tedy rozmyslete, co vlastně od výsledku požadujete, abyste pak nebyli zklamaní, že výsledek nezobrazil vaše očekávání.
  Kromě sloupcových a řádkových polí můžete v některých případech definovat i stránková pole, které slouží pro zobrazení dat jako filtr. Stránkové pole prakticky rozdělí kontingenční tabulku na jednotlivé stránky tak, že můžete vidět data vztahující se jen k jedné položce.
  Prázdná kontingenční tabulka

  A potom si již pro tvorbu vlastní tabulky můžete spustit průvodce kontingenční tabulkou, který se nachází na kartě Vložení. Hned na začátku tak klepněte na ikonu Kontingenční tabulka.
  Spuštění průvodce kontingenční tabulkou

  Nyní se vám zobrazí první krok průvodce - dialogové okno, ve kterém se Excel ptá na oblast dat. To znamená, že je třeba zkontrolovat nebo vybrat data, ze kterých chcete kontingenční tabulku vytvářet.
  Výběr dat pro tvorbu kontingenční tabulky

  Nastavte odkud se mají data načítat a zkontrolujte jejich rozsah. Také zrovna zadejte to, kam se má tabulka vytvořit, zda na nový list (nejčastěji užívaná volba) nebo na list existující. Jakmile dialogové okno potvrdíte, zobrazí se prázdná kontingenční tabulka a podokno s jednotlivými poli pro tvorbu tabulky.
  Podokno se seznamen polí

  Jestliže máte zapnuté klasické zobrazení kontingenční tabulky, pak můžete z podokna úloh jednotlivá pole pouze přesouvat myší. Tím se pole zobrazí v tabulce a jakmile přidáte datové položky (nejlépe je přidávat je naposledy), tak se zobrazí pro vybraná pole i jednotlivé souhrny dat.
  Ukázka hotové kontingenční tabulky

Další práce s kontingenční tabulkou


  Všimněte si, že nahoře se zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky a dvěma dalšími kartami, a to Možnosti a Návrh.
  Karty pro práci s kontingenční tabulkou

  Jednotlivé ikony pak slouží nejenom pro grafickou úpravu tabulky, ale i pro různá nastavení zobrazení nebo třeba pro nastavení seskupování či řazení, nastavení výpočtových polí nebo jen pro vytvoření kontingenčního grafu. Co tedy lze pomocí ikon udělat?
  • Zobrazení a skrytí dat v kontingenční tabulce pro jednotlivá pole
  • Nastavení výpočtových polí (součet, průměr, počet hodnot, maximum,…)
  • Seskupení a řazení dat v kontingenční tabulce
  • Vytvoření výpočtového pole v kontingenční tabulce
  • Formátování kontingenční tabulky
  • Vytvoření grafu z kontingenční tabulky